พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 -- ข้อปฎิบัติ สำหรับนักศึกษา ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริจาค

Date

2561-10-12

Type

Text

Format

Application/pdf.
30 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล.4.4/57

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2560 - 2565 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University