สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2560

Dublin Core

Title

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 6

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะผู้จัดพิธีทำบุญอุทิศแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2560

Subject

พิธีกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา

Description

คำนำ -- กำหนดการ -- สารจากคณบดี -- สารจากผู้ช่วยคณบดี -- สารจากอาจารย์แพทย์ -- สารจากคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ -- รายนามอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 -- คำไว้อาลัยจากนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ -- กายภาพบำบัด -- ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2559

Date

2561-05-03

Type

Text

Format

Application/pdf.
36 หน้า:ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/54

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560-2565 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University