บันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกอบรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกอบรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Management
School of Management -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

Date

2559-08-17

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha