บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดเชียงราย ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศจังหวัดเชียงราย ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Science
School of Science -- MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2559-05-24

Type

Text

Format

application/pdf (7 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha