คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรมนักศึกษา -- ปริญญาตรี

Description

สารอธิการบดี -- ความเป็นมา -- หลักการ -- วัตถุประสงค์ -- ปณิธาน -- การก่อสร้างและแนวคิดในการออกแบบ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- พระพุทธรูป -- แถบครุยวิทยะฐานะ -- สี ธง ดอกไม้ประจำ -- ชุดนักศึกษา -- ชุดพื้นเมือง -- นาฎศิลป์ประจำมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างการบริหารงาน -- ผู้บริหาร -- การพัฒนานักศึกษา --โครงสร้างส่วนพัฒนนานักศึกษา -- ภารกิจและหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา -- กิจกรรมนักศึกษา -- วินัยนักศึกษา -- กีฬาและสุขภาพ -- ทุนการศึกษา -- ประกันอุบัติเหตุ -- หอพักนักศึกษา -- การใช้สิทธิรักษาพยาบาล -- สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา -- ส่วนจัดหางานและฝึกงาน

Date

2554

Type

Text

Format

55 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/25

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University