คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550 (Postgraduate Bulletin 2007)

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550 (Postgraduate Bulletin 2007)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประสานงานบัณฑิต

Subject

ระดับการศึกษา -- ปริญญาโท -- ปริญญาเอก

Description

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ส่วนที่ 2 ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับ -- ส่วนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร ส่วนที่ 4 การจัดการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล -- ส่วนที่ 5 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา -- ภาคผนวก

Date

2550

Type

Text

Format

366 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/23

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Rights

Mae Fah Luang University