คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ปริญญาตรี

Description

สารอธิการบดี -- ตราสัญลักษณ์ -- แถบประดับครุย -- ดอกไม้ประจำ -- ปณิธาน -- ความเป็นมา -- หลักการ --โครงสร้างการบริหารงาน -- ผู้บริหาร -- หลักสูตร -- โครงสร้างส่วนพัฒนานักศึกษา -- ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา -- ฝ่ายพัฒนานักศึกษา -- ฝ่ายกีฬาและสุขภาพ -- ฝ่ายทุนการศึกษา -- สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา -- ส่วนจัดหางานและฝึกงาน -- เพลงประจำ -- ปฎิทินกิจกรรม -- รายชื่อพนักงาน

Date

2550

Type

Text

Format

108 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/9

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University