คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ปริญญาตรี

Description

สารอธิการบดี -- ตราสัญลักษณ์ -- แถบประดับครุย -- ดอกไม้ประจำ -- ปณิธาน -- ความเป็นมา -- หลักการ -- การก่อสร้างและแนวคิดออกแบบมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างการจัดองค์กร -- ผู้บริหาร -- ส่วนพัฒนานักศึกษา -- งานกิจกรรมนักศึกษา -- งานวินัยนักศึกษา -- งานทหาร -- งานทุนการศึกษา -- งานพัฒนานักศึกษา -- งานแนะแนวและให้คำปรึกษา -- งานอนามัยและสวัสดิการ -- งานบริการหอพัก

Date

2548

Type

Text

Format

98 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/6

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University