อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอธิการบดีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2561

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/10

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19 - 20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang university