ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Division of Student Development Affairs

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

การประชาสัมพันธ์ -- หน่วยงาน

Description

โครงสร้างการจัดองค์กร -- ฝ่ายจัดการทั่วไป -- ฝ่ายกิจกรรม กีฬา -- ฝ่ายทุนการศึกษา -- ฝ่ายแนะแนวและพัฒนานักศึกษา -- ฝ่ายหอพัก -- จุดเด่น

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.2/9

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์/ส่วน/สำนัก/โครงการจัดตั้งต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University