พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี พ.ศ. 2560

Dublin Core

Title

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี พ.ศ. 2560
ทอดถวาย ณ วัดป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธีกรรม -- กฐิน

Description

ความเป็นมา -- คณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปี 2560 -- กรรมการอุปถัมภ์ -- กำหนดการ

Date

2560-10-20

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/76

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2555 - กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University