รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0004/2003

Dublin Core

Title

รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0004/2003

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ข่าวกิจกรรม-- วันที่ 19 ก.ย.46 การประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดิน -- วันที่ 25 ก.ย.46 วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- วันที่ 26 ก.ย.46 อบรมการวสงผังเมืองรวมเมืองมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- วันที่ 20 -22 ก.ย.46 การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเทคนิคการตรวจสอบเชิงจุลภาคเพื่อหาสาเหตุของตำหนิบนผลิตภัณฑ์เซรามิก -- วันที่ 4 ก.ย.46 วันทำความสะอาดใหญ่ -- วันที่ 1 พ.ย.46 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2546 -- วันที่ 21 พ.ย.46 การแข่งขันกอล์ฟ การกุศล -- วันที่ 17 ก.ย.46 อธิการพบพนักงาน

Date

2546

Format

Application/pdf. (2 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/22

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( ที่นี่ดอpแง่ม,วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม ) พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University