รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0001/2546

Dublin Core

Title

รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0001/2546

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 1-4 ก.ย. 46 อบรมหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยและหลักสูตรการจำทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาในภาคเหนือ มาเยี่ยมมาเยือน-- วันที่ 1 - ก.ย. 46 อบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสำเร็จรูป -- วันที่ 5 ก.ย. 46 การบรรยายโดยคุณเนตรปรียา มุสิไชย เรื่องเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งและการเรียนรู้ด้วยตนเอง -- วันที่ 31 ต.ค. 46 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2546 -- วันที่ 21 พ.ย. 46 การแข่งขันกอล์ฟ การกุศล -- วันที่ 25 ก.ย. 46 วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มาเยี่ยมมาเยือน

Date

2546

Type

Text

Format

Application/pdf. (2 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.2/22

Location

ข่าวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ที่นี่ดอยแง่ม,วันนี้ที่ดอยแง่ม, รอบดอยแง่ม) พ.ศ. 2542-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University