สัมมนาวิชาการ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 5 ปี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สัมมนาวิชาการ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 5 ปี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ.2560

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

Subject

วันครบรอบ -- ทันตแพทย์

Description

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 2 อาคารเรียนปรีคลินิก (M3)
สารจากอธิการบดี -- สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน -- สารจากผู้อำนวยการแม่จัน -- สารจากคณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ -- สารจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- สารจากประธานจัดงาน -- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากเริ่มต้นสู้ปัจจุบัน -- จากจุดนี้เราจะก้าวต่อไป -- อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และพนักงาน -- นักศึกษาทันตแพทย์ -- กำหนดการ -- การบรรยายพิเศษ -- ผู้สนับสนุนการจัดงาน

Date

2560-03-22

Type

Text

Format

Application/pdf.
44 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.3/3

Location

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560 - กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University