สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2 พฤษภาคม 2543

Dublin Core

Title

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2 พฤษภาคม 2543

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธี -- ผู้บริหาร -- อาคารสำนักงาน

Description

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2543
กำหนดการ -- คำกราบทูล -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ความเป็นมา -- หลักการ -- วัตถุประสงค์ -- อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย -- ผังแม่บท

Date

2543-05-02

Type

Text

Format

Application.pdf.
24 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.4.1/8

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2543 กล่อง 1 /กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University