พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระรูปจำลอง)

Dublin Core

Title

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระรูปจำลอง)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- หุ่นจำลอง -- รูปปั้น

Description

มหาวิทยาลัยได้จัดทำพระรูป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (จำลอง) ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2548 โดยขอพระบรมราชานุญาต เพื่อมอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนกองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบให้แก่ผู้บริจาค 19,999 องค์ จัดทำ 333 องค์

Date

2548

Type

Physical Object พระรูปจำลองขนาดความสูง 11.5 นิ้ว เนื้อทำด้วยโลหะ ซิลิคอน บรอนซ์

Location

หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Rights

Mae Fah Luang University