โครงการสัมมนาทางวิชาการ เชียงรายในทศวรรษหน้า วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2534 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เชียงรายในทศวรรษหน้า วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2534 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

กำหนดการ พิธีเปิดการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ

Date

2534

Type

Text

Format

เอกสารเย็บเล่ม สำเนา: 90 หน้า

Call Number

อ ชร.1.1/1

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534-2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University