เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง

Subject

การเงิน -- งบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เอกสารงบประมาณ

Description

นโยบาย -- รายรับ รายจ่าย -- รายละเอียด

Date

2544

Type

Text

Format

14 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.1.1/1

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 1 การเงิน งบประมาณ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University