รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28-29 พฤศจิกายน 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

กระบวนการประเมิน -- แนวทางการประเมิน -- ข้อมูลการประเมินของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

Date

2549-11-28

Type

Text

Format

88 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/6

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University