ม. แม่ฟ้าหลวงฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจเร่งทำหลักสูตรรับ นศ. ให้ทันปี 42

Dublin Core

Title

ม. แม่ฟ้าหลวงฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจเร่งทำหลักสูตรรับ นศ. ให้ทันปี 42

Subject

การบริหารการศึกษา -- การศึกษา
การประเมินผลการศึกษา -- การศึกษา
การวางแผนการศึกษา -- การศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา

Description

กรุงเทพธุรกิจ, วันที่ 15 กันยายน 2541 หน้า 5

Publisher

กรุงเทพธุรกิจ

Date

2541-09-15

Type

Image

Format

Application/pdf.

Source

สพ มฟล.4.7/4
กฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง พ.ศ.2541 กล่อง 1

Language

tha