หลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนองพระปณิธานสมเด็จย่าและเอกลักษณ์ไทย

Dublin Core

Title

หลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนองพระปณิธานสมเด็จย่าและเอกลักษณ์ไทย

Subject

การบริหารการศึกษา -- การศึกษา
การวางแผนการศึกษา -- การศึกษา

Description

มติชน, วันที่ 14 กันยายน 2541 หน้า 10

Publisher

มติชน

Date

2541-09-14

Type

Image

Format

Application/pdf.

Source

สพ มฟล.4.7/4
กฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง พ.ศ.2541 กล่อง 1

Language

tha