คำกล่าวคุณูปการและมุทิตากวี

Dublin Core

Title

คำกล่าวคุณูปการและมุทิตากวี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

การบรรยายพิเศษ -- การประพันธ์

Description

คำกล่าวคุณูปการและมุทิตากวี ต่อ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ประพันธ์โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ในพิธีสถาปนาอธิการบดี วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2558

Format

Application/pdf. (2 หน้า)

Call Number

งานพิเศษ 1.5/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ พิธีสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University