พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2554

Dublin Core

Title

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2554
วันที่ 5 เมษายน 2555 โครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเครือโรงพยาบาลพญาไท

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา -- ความร่วมมือทางวิชาการ

Description

สาร -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- โอวาทของนายกสภามหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับอนุปริญญาบัตร -- คำปฎิญาณของผู้ที่ได้รับอนุปริญญาบัตร -- รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Date

2555-04-05

Type

Text

Format

Application/pdf.
21 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/39

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2559 กล่อง 3

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University