รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
Extraction and Chemical Characterization of Essential Oils from leaves of Camellia sinensis

Creator

พัชรีย์ พริบดีเวช

Subject

น้ำมันหอมระเหย
ชา -- เคมีวิเคราะห์

Contributor

ศศิขัณฑ์ โตโส

Date

2552

Type

Text

Format

24 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University