รายงานฉบับสมบูรณ์ การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 2

Dublin Core

Title

รายงานฉบับสมบูรณ์ การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 2

Creator

สุรัตน์ ละภูเขียว

Subject

พืชสมุนไพร
มะเร็ง -- การรักษา
ยาสมุนไพร -- ไทย (ภาคเหนือ)
การรักษาด้วยสมุนไพร

Contributor

สาโรจน์ จีนประชา

Date

2555

Type

Text

Format

32 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University