รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตา มิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตา มิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
The potential use of poly(lactic acid)-sericin hybrid scaffolds containing gentamicin sulphate for bone tissue engineering

Creator

อรวรรณ สุวรรณทอง

Subject

Tissue Engineering -- methods
Bone Substitutes -- chemistry
Polymers -- chemistry

Contributor

บุญทริกา ชื่นจิตกุลถาวร

Date

2556

Type

Text

Format

39 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

eng

Relation

Rights

Mae Fah Luang University