หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Dublin Core

Title

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา

Subject

นักศึกษา -- ปริญญาโท

Description

ทำไมจึงต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- จุดเด่นของหลักสูตร -- คนธรรมดาก็เรียนได้ -- ลักษณะหลักสูตร -- รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร -- อาจารย์ประจำหลักสูตร

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/19

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University