หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

นักศึกษา -- สาขาวิชา

Description

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร -- ลักษณะการเรียนการสอน --คณาจารย์ -- โครงสร้างหลักสูตร -- แผนการศึกษา -- คุณสมบัติ -- การยื่นใบสมัคร

Date

2549

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/18

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University