เสื้อและเหรียญที่ระลึก การแข่งขันเดิน-วิ่ง สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 19 ปี

Dublin Core

Title

เสื้อและเหรียญที่ระลึก การแข่งขันเดิน-วิ่ง สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 19 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์กีฬา

Subject

กิจกรรม -- การแข่งขัน

Description

การแข่งขันเดิน-วิ่ง สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Walk and Run 1st เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 19 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2560-09-09

Format

Physical Object ขนาดไซด์ M ( 1 ตัว ) และเหรียญที่ระลึก (1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล.002.2560

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 6

Rights

Mae Fah Luang University