ถุงผ้าที่ระลึก การประชุม WUNCA ครั้งที่ 34

Dublin Core

Title

ถุงผ้าที่ระลึก การประชุม WUNCA ครั้งที่ 34

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชุม

Description

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34” (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 34th WUNCA) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2560-01-18

Format

Physical Object ขนาด 35X30 ซม. ( 1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล.001.2560

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 6

Rights

Mae Fah Luang University