จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคม 2550

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- น้ำตกขุนแจ -- มาเยี่ยม มาเยือน วันที่ 5 ก.ค. 50 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี -- วันที่ 13 ก.ค. 50 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง -- วันที่ 20 ก.ค. 50 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี -- วันที่ 20 ก.ค. 50 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- สัมภาษณ์ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย -- คอลัมน์ ศิษย์เก่าอยากบอก -- ภาพข่าว มฟล.วันที่ 2 มิ.ย. 50 กิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง -- วันที่ 13 ส.ค. 50 นักศึกษาจีนธุรกิจ มฟล.คว้า 2 รางวัลในการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน หัวข้อการต้อนรับโอลิมปิคจีน -- วันที่ 14 มิ.ย. 50 พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ -- รายงานพิเศษ มุมมองความคิดของนายกองค์การฯ กับการแต่งกายนักศึกษา -- บทความพิเศษ ทองแท้หรือทองเก๊ (ตอนที่ 3) -- คอลัมน์ วิถีสุขภาพ -- คอลัมน์ พรรณพืชน่ารู้ -- ก้าวทันไอที

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.
(16 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/49

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2550 กล่อง 3

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University