จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนมีนาคม 2550

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนมีนาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- ทะเลสาบเชียงแสน -- สัมภาษณ์ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -- รายการจันทร์ชวนคิด สัมภาษณ์อธิการบดีและนักศึกษา วันที่ 26 ก.พ. 50 -- ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงานใหม่ วันที่ 26 ก.พ. 50 ณ ห้องประชุมเชียงแสน -- คอลัมน์ พืชพรรณน่ารู้ -- วันที่ 13 ก.พ. 50 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ -- ภาพข่าว มฟล.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 วันที่ 13 ก.พ. 50 ณ หอประชุมสมเด็ย่า-- พระราโชวาท -- ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบูชา พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ -- ศิษย์เก่าอยากบอก -- คอลัมน์ วิถีสุขภาพ -- ก้าวทันไอที

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.
(16 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/45

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2550 กล่อง 3

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University