มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และรางวัลเชิดชูเกียรติ"ตุงทองคำ" ประจำปี 2559

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และรางวัลเชิดชูเกียรติ"ตุงทองคำ" ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2547 และรางวัลเชิดชูเกียรติ"ตุงทองคำ" ประจำปี 2559

Date

2559-02-08

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.15/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Rights

Mae Fah Luang University