รายการอาหารกลางวันแบบชุดไทย

Dublin Core

Title

รายการอาหารกลางวันแบบชุดไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา 2546 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2548

Contributor

โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

Date

2548-02-10

Type

tha

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศาวงศ์ 2.3.4/2

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang university