จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือนธันวาคม 2548

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือนธันวาคม 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จ.เชียงราย -- ภูชี้ฟ้า -- เรื่องจากปก -- พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี พิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- เกี่ยวกับ มฟล.สำนักวิชาศิลปศาสตร์ -- ประมวลภาพแห่งปี -- ภาพ-ข่าว มฟล. วันที่ 3 กย.48 โครงการอบรมการออกแบบเรขศิลป์ในการทำโปสเตอร์ -- วันที่ 17 พย.48 บริษัท ช.การช่าง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง -- วันที่ 14 พย.48 พิธีรับมอบมุมความรู้ตลาดหุ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- นักศึกษาแม่ฟ้าหลวงรำถวายพระพร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช -- วันที่ 17 พย.48 มฟล.ร่วมส่งกระทงเข้าประกวดในงานยี่เป็งประจำปี -- วันที่ 18 พย.48 การสัมมนาวิชาการ สวย ดูดี มีสมรรถภาพ -- วันที่ 15 พย.48 เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการ -- ผู้มาเยี่ยมเยือน -- คณาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต -- วันที่ 9-10 พย.48 คณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการโต๊ะกลม ไทย-สหรัฐ เข้าเยี่ยมชม -- วันที่ 18 พย.48 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date

2548

Format

Application/pdf.(16 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/30

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2543 - 2548 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University