บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนักบัญชีคุณภาพใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนักบัญชีคุณภาพใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2558-01-16

Type

Text

Format

application/pdf (2 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha