บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิตเพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่ศักยภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิตเพื่อคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่ศักยภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2557-03-31

Type

Text

Format

application/pdf (4 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha