รายงานประชาชน 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประชาชน 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CELEBRATING 19 YEARS OF MAE FAH LUANG UNIVERSITY 25 SEPTEMBER 2017

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2560-09-25

Type

Text

Format

application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19-20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University