สูจิบัตร 17 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร 17 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 Program for the Celebration of the 17th Anniversary of Mae Fah Luang University. Friday, September 25,2015 ใต้ร่มพระบารมี 17 ปี ตามรอยแม่ฟ้าหลวง ปลูกป่า สร้างคน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครอบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ -- กิจกรรม

Description

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสูจิบัตรฉบับนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในรอบ 17 ปี

Date

2558-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
85 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Source


Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 17 - 18 พ.ศ. 2558 – 2559 กล่อง 7

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University