สูจิบัตร 16 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร 16 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2557
Program for the Celebration of the 16th Anniversary of Mae Fah Luang University. Thursday, September 25,2014
16 ปีแห่งการพัฒนาคน พัฒนาชาติ 16 Years of Human Resource and National Prosperity Development

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ -- กิจกรรม

Description

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสูจิบัตรนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอกำหนดการในพิธีเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนำเสนอข้อมูลตัวเลขโดยสรุป

Date

2557-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
82 หน้า; ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/9

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 15 - 16 พ.ศ. 2556 - 2557 กล่อง 6

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University