สูจิบัตร 15 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร 15 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพุธที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2556
Program for the Celebration of the 15th Anniversary of the Mae Fah Luang University. Wednesday, September 25,2013
15 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

สูจิบัตรเล่มนี้ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้สนใจและสาธารณชนทั่วไป

Date

2556-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
90 หน้า :ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 15 - 16 พ.ศ. 2556 - 2557 กล่อง 6

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University