เสื้อยืดที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 13 ปี

Dublin Core

Title

เสื้อยืดที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 13 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์หนังสือ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Description

เสื้อยืดที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 13 ปี เมือวันที่ 23 กันยายน 2554

Date

2554

Type

Physical Object ขนาดไซด์ M ( 1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.001. 2554

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 2

Rights

Mae Fah Luang University