สูจิบัตร วันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร วันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2555
Program for the Celebration of the 14th Anniversary of the Mae Fah Luang University. Tuesday, September 25, 2012
14 ปีแห่งการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ

Description

ในโอกาสครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำสูจิบัตรนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอกำหนดการจัดงานวันสถาปนาและเพื่อนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่แสดงถึงความเติบโตของมหาวิทยาลัย

Format

62 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Source

งานพิเศษ กิจกรรม 1.1/9
เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 13-14 พ.ศ. 2554 - 2555 กล่อง 5

Language

eng;tha

Coverage

2541 - 2555

Rights

Mae Fah Luang University