ภาพพระเจ้าล้านทอง ฯ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี

Dublin Core

Title

ภาพพระเจ้าล้านทอง ฯ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี
วันที่ 25 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Description

งานจดหมายเหตุรับมอบ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553

Date

2552

Format

ขนาด 81 X 109 เซนติเมตร

Call Number

ข มฟล. 009.2553

Location

ห้อง AVR ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University