การบรรยายพิเศษเรื่อง "ส่งเสริมมิตรภาพ เพิ่มพูนความร่วมมือ สู่พัฒนาร่วมกัน"

Dublin Core

Title

การบรรยายพิเศษเรื่อง "ส่งเสริมมิตรภาพ เพิ่มพูนความร่วมมือ สู่พัฒนาร่วมกัน"
โดย ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.45 - 12.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Subject

การบริการวิชาการ -- วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 35 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - จีน ในปีนี้ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในการบรรยายพิเศษ

Date

2553-11-19

Type

Text

Format

Application/pdf.
4 หน้า

Call Number

งานพิเศษ กิจกรรม 1.1./15

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11 - 12 พ.ศ. 2552 -2553 กล่อง 4

Language

chi;tha

Rights

Mae Fah Luang University