จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2548

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- เทศกาล แม่จัน ไชน่าสตรีท -- รายงานพิเศษ คลื่นยักษ์ สึนามิ คืออะไร -- ข่าวประชาสัมพันธ์ แบดมินตัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี -- สำนักวิชาการจัดงาน The Miracale Winter Night วันที่ 9 ธ.ค.47 -- เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย นิสิตนักศึกษาร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจราจร -- วันที่ 28 ม.ค. 47 การสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้คน แผ่นดิน และผืนน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง -- กิจกรรมซับน้ำตาชาวใต้ ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว -- พิธีเททองพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 15 ธ.ค. 47 -- แม่ฟ้าหลวงเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน -- ประมวลภาพนิทรรศการแม่ฟ้าหลวงนิทรรศ'47 -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ก.พ. 48 -- วันที่ 9 ธ.ค. 47 การประชุมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย -- วันที่ 9 ธ.ค. 47 การอบรมเรื่อง Service Mind โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ -- การอบรมการแปรรูปสัปประรด โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- กิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิต

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.
(12 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/18

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University