เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เพลงประจำมหาวิทยาลัย

Description

มาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปฏิญญาแม่ฟ้าหลวง -- สายใยแดงทอง -- โอ้ลานดาว -- ลาแดนลำดวน -- มาร์ช มฟล. -- พี่รับน้อง -- ม.แม่ฟ้า -- ลานดาว -- มฟล.รื่นเริง -- รำวงสัมพันธ์ที่ลานดาว -- แดนสวรรค์ ม.แม่ฟ้า

Date

25--

Type

Sound

Format

audio/MP3

Call Number

A 0002

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Coverage

2545-2546