สายใยแดงทอง

Dublin Core

Title

สายใยแดงทอง

Creator

ธานินทร์ เคนโพธิ์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เพลงประจำมหาวิทยาลัย

Description

เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

โดม ทิวทอง, ทำนอง
พัชรพงศ์ จันทาพูน, เรียบเรียงประสาน
ดวงใจ อมาตยกุล, ขับร้อง

Date

25--

Type

Sound

Format

audio/mp3 (ความยาว 00:03:26 นาที)

Source

ซีดีเพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Location

โสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Coverage

2545-2546

Rights

Mae Fah Luang University