ปฏิญญาแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ปฏิญญาแม่ฟ้าหลวง

Creator

กฤตบุญ รณรื่น

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เพลงประจำมหาวิทยาลัย

Description

เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

ประสม เกตุภรณ์, ทำนอง
วิจิตร์ จิตรรังสรรค์, เรียบเรียงเสียงประสาน

Date

2545

Type

Sound

Format

audio/mp3 (ความยาว 02.31 นาที)

Source

ซีดีเพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Location

โสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Coverage

2545-2546

Rights

Mae Fah Luang University