พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

ทุนการศึกษา
กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 -- ข้อปฎิบัติ สำหรับนักศึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริจาค -- พระราชดำรัสของสมเด็จย่า -- พระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9

Date

2566-09-24

Type

Text

Format

Application/pdf.
20 หน้า

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 24-26 พ.ศ. 2565 – 2567 กล่อง 10

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University